حضور پرشور دانش آموزان پایه هفتم در روز اول مهر 1400

حضور پرشور دانش آموزان پایه هفتم در روز اول مهر 1400

دانش آموزان پایه هفتم در روز اول مهر ماه 1400 در آموزشگاه حضور یافتند و بعد از آشنایی با محیط آموزشگاه و کادر آموزشگاه،مقدم آنان با  شاخه گل وپذیرایی مختصر گرامی داشته شد


لیست اخبار
Top