برگزاری مراسم بازگشایی مدرسه با حضور اولیا پایه هفتم

به منظور آشنایی اولیا با مدرسه و کادر و برنامه های آموزشگاه در سال تحصیلی جدید جلسه ای در روز چهارشنبه 31 شهریور در حیاط آموزشگاه برگزار گردید

در این جلسه ضمن خیر مقدم و آرزوی سال تحصیلی توام با موفقیت برای دانش آموزان جدید الورود این آموزشگاه توسط مدیریت آموزشگاه جناب آقای شیری پور و همچنین جناب آقای محمد نجفی رئیس شورای شهر پاکدشت توضیحاتی در خصوص روند کار آموزشگاه و معرفی کادر آموزشگاهارائه گردید


لیست اخبار
Top