هیئت امنایی نور پاکدشت

این تعلیم و تعلم است که فرهنگ جامعه را رشد می دهد و انسانها را به سوی کمال رهنمون می سازد

مراسم تقدیر از مسابقات ورزشی

برگزاری مراسم تقدیر از دانش آموزان برتر و ممتاز

جوایز

پاکدشت- خیابان علامه طباطبایی-دبیرستان هیات امنایی نور

02136023019

02136047007

0000000000
دانش آموزان برتر نیم ترم اول 98
Top